02 269 96 83

Voor een snelle interventie

Ma - Vrij : 9:00 - 18:00

Afspraken en bezoeken

Tarieven

Tarieven

Ons kantoor hanteert in elk dossier een uurtarief van € 120,00.

Hiermee is ALLES gedekt, zowel onze prestaties als al onze kantoorkosten (zijnde onze infrastructuur en benodigdheden).
U krijgt bij ons geen apothekersrekeningen voor aantal getypte pagina’s, het kopiëren van pagina’s, verplaatsingen per kilometer, … Ons uurtarief is exclusief 21 % BTW.
Bij aanmaak van een dossier op ons kantoor, wordt U slechts éénmaal verzocht een provisie te voldoen. Van bij aanvang wordt elke prestatie, kantoorkost en uitgave in Uw dossier gedetailleerd bijgehouden.
Zodra Uw provisie niet meer toereikend is, ontvangt U van ons gedetailleerde tussentijdse facturen telkenmale U een schijf van
€ 500,00 (excl. 21 % BTW) heeft bereikt. Op deze manier komt U niet voor onaangename verrassingen te staan.

De uitgaven die aan derden dienen betaald te worden (gerechtsdeurwaarder, notaris, griffierechten, e.d.m.), zijn vrij van BTW en worden door ons betaald en U onmiddellijk en zonder toeslag doorgerekend per aparte facturatie. Wij bezorgen U tevens de facturen van deze derden-dienstverstrekkers zodat U een transparant overzicht heeft en tevens als BTW-plichtige in staat bent de BTW te recupereren.

In verkeersrechtelijke aangelegenheden en aansprakelijkheidsaangelegenheden, beschikt U niet zelden over een rechtsbijstandsverzekering, dewelke onze facturatie zal ten laste nemen zodat U niets zal moeten betalen.

De “winnaar” van een procedure is gerechtigd op een ‘rechtsplegingsvergoeding’.
U vindt hier een overzicht van de rechtsplegingsvergoedingen. Het is evenwel de rechter die uiteindelijk het passende bedrag zal bepalen.

In familiezaken wordt de rechtsplegingsvergoedingen doorgaans omgeslagen, nu men in deze materie moeilijk kan spreken van een winnaar en een verliezer. Dit wil zeggen dat beide partijen hun eigen kosten dragen, ongeacht de uitkomst van de procedure.

Afspraak maken

In onze digitale wachtkamer kan U onmiddellijk een afspraak met een advocaat vastleggen: