Share on google

Tarieven

Tarieven - Mansius advocaten

Tarieven

Ons kantoor hanteert in elk dossier een uurtarief van € 140,00.

Hiermee is alles gedekt, zowel onze prestaties als al onze kantoorkosten (zijnde onze infrastructuur en benodigdheden).
U krijgt bij ons geen apothekersrekeningen voor aantal getypte pagina’s, het kopiëren van pagina’s, verplaatsingen per kilometer, …
Ons uurtarief is exclusief 21 % BTW.

Bij aanmaak van een dossier op ons kantoor, wordt U slechts éénmaal verzocht een provisie te voldoen. Van bij aanvang wordt elke prestatie, kantoorkost en uitgave in Uw dossier gedetailleerd bijgehouden.
Zodra Uw provisie niet meer toereikend is, ontvangt U van ons gedetailleerde tussentijdse facturen telkenmale U een schijf van € 1.000,00 (excl. 21 % BTW) heeft bereikt. Op deze manier komt U niet voor onaangename verrassingen te staan.

De uitgaven die aan derden dienen betaald te worden (gerechtsdeurwaarder, notaris, griffierechten, e.d.m.), zijn vrij van BTW en worden door ons betaald en U onmiddellijk en zonder toeslag doorgerekend per aparte facturatie. Wij bezorgen U tevens de facturen van deze derden-dienstverstrekkers zodat U een transparant overzicht heeft en tevens als BTW-plichtige in staat bent de BTW te recupereren.

In verkeersrechtelijke aangelegenheden en aansprakelijkheidsaangelegenheden, beschikt U niet zelden over een rechtsbijstandsverzekering, dewelke onze facturatie zal ten laste nemen zodat U niets zal moeten betalen.

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.