Share on google

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een dekking inzake onze beroepsaansprakelijkheid (tot een bedrag van €2.500.000 per schadegeval) en dit via de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, en met vestiging Koning Albert II – laan 9 te 1210 Brussel
(RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745).

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.