Share on google

Lichamelijke schade

Lichamelijke schade

Indien U het slachtoffer bent van een (verkeers)ongeval, een geweldpleging… bent u bij ons aan het juiste adres.
Ons kantoor behartigt regelmatig schadeafwikkelingen, hetgeen ons de nodige expertise geeft om Uw vordering tot vergoeding van Uw schade op een correcte en afdoende wijze te begroten evenals te motiveren.

De begroting van lichamelijke schade gebeurt aan de hand van de indicatieve tabel, hetgeen een bijzondere expertise vergt. Ons kantoor blijft steeds “up-to-date” met de meest recente ontwikkelingen rond deze materie en is hierdoor steeds in staat om Uw schade te begroten volgens de methode die het meest gepast is of dewelke U zelf wenst.

Wanneer U ons consulteert, worden de verschillende berekeningswijzen met U besproken evenals de voor- en nadelen die met elke methode gepaard gaan. Vervolgens wordt er vergoeding gevorderd conform de methode die U zelf kiest.

Forfaitaire vergoeding

Schade van een meer geringe omvang wordt door de rechtbank uitsluitend vergoed aan de hand van een forfaitaire vergoeding; de vergoeding van zware lichamelijke schade kan door middel van een kapitalisatieberekening of de methode van de geïndexeerde rente gebeuren.

Kapitalisatiemethode

Bij de kapitalisatiemethode wordt een éénmalig groot bedrag uitgekeerd; dit zowel ter delging van de reeds geleden -, als de toekomstige schade.

Indien U bij voorkeur in één keer alles uitbetaald krijgt, is dit voor U aldus de uitgelezen methode. Voor zover Uw levensverwachting (al dan niet ingevolge het ongeval) lager zou liggen dan Uw leeftijdsgenoten is dit evenzeer de meest uitgelezen methode voor U. Deze methode houdt namelijk geen rekening met Uw concrete gezondheidstoestand: er wordt een éénmalig groot bedrag uitgekeerd vanuit de veronderstelling dat U de standaard levensverwachting bereikt.

De methode van de geïndexeerde rente

Bij de methode van de geïndexeerde rente wordt, net zoals bij de kapitalisatiemethode, voor de schade die U reeds voorafgaand aan het vonnis geleden heeft een éénmalig bedrag uitgekeerd.

De schade die U in de toekomst zult lijden, wordt vergoed door middel van een geïndexeerde, maandelijkse rente.
U bent levenslang gerechtigd op deze rente, hetgeen U zekerheid geeft.

De kapitalisatiemethode zorgt immers voor een ondervergoeding indien U een meer gezegende leeftijd bereikt als de standaard levensverwachting. Daarnaast beschermt de methode van de rente U dankzij de indexatie ook tegen munterosie. 

Een maandelijkse vergoeding is bovendien beter geschikt voor slachtoffers die niet in staat zijn om een grote som geld te beheren.

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.