Share on google

Privacy & cookie policy

Laatst bijgewerkt op 22/06/2020.

Als functionaris voor gegevensbescherming hebben wij onszelf aangewezen (info@mansius.be).

  1. PRIVACY POLICY

MANSIUS is een Vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel te 1860 MEISE, Liefdadigheidslaan 3 en KBO nr. 0544.573.341.

Wij respecteren Uw privacy ten volle.

Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens.

Wij zullen Uw gegevens nooit met derden delen, behalve indien de wet dit voorschrijft of dit nodig is in uitvoering van de overeenkomst die U met aangaat.

Middels deze Privacy policy wensen wij U op de hoogte te brengen over de verwerking van persoonsgegevens die via onze website kan plaatsvinden.

MANSIUS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt geen direct identificerende gegevens over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc., behalve indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website of indien u ons rechtstreeks per mail zou contacteren. U heeft steeds het recht om de verstrekte persoonsgegevens terug in te trekken.

Uw gegevens worden slechts bewaard voor de periode dat dit noodzakelijk is (bv. beleggen van een consultatie).

Wij nemen alle redelijke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wij organiseren geen mailingscampagnes.

Onze website heeft enkel tot doel dat U met ons advocatenkantoor in contact kan treden met het oog op de juridische dienstverlening die wij verstrekken.

Indien U vragen, bezwaren of andere opmerkingen zou hebben inzake Uw persoonsgegevens die aan ons werden verstrekt, kan U -nadat U zich identificeert- steeds contact met ons opnemen via info@mansius.be. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen Uw verzoek binnen de 30 dagen behandelen.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission(at)privacycommission.be

2. COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u herkend wordt als u de website opnieuw bezoekt.

Wij hebben getracht om een zo cookieloze website te bouwen en hanteren geenszins invasieve tracking cookies.

Wij plaatsen enkel cookies en gebruiken soortgelijke technieken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site.

De makkelijkste browser om te achterhalen welke cookies wij zouden gebruiken, is Google Chrome. Deze kan per getoonde webpagina weergeven welke cookies gebruikt worden….

Chrome

Klik op het slotje in het browser URL vak.

Klik op cookies. …

De actieve cookies op de webpagina worden weergegeven.

Zogenaamde ‘tracking cookies’ worden niet door ons geplaatst, maar door derde partijen, zoals voor analytische doeleinden. De privacy verklaringen van deze derden zijn in dat geval van toepassing. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Als U helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kunt U Uw browserinstellingen aanpassen, zodat U een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Hoe U Uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van Uw browser.

Indien U vragen of opmerkingen heeft inzake onze cookie policy, kan U steeds contact met ons kantoor opnemen via info@mansius.be.