Share on google

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ons kantoor behartigt Uw belangen, zowel indien U het slachtoffer bent van een schadegeval als wanneer U zelf geacht wordt schade te hebben veroorzaakt aan een derde.
Bijvoorbeeld U bent of werd gebeten door een hond, er is een dispuut met Uw buur omtrent overhangende takken, struiken, netels…

Indien U verzekerd bent bij een familiale verzekering of een brandverzekering, zal deze in het merendeel van de gevallen de advocaatkosten ten haren laste nemen.
U hoeft in zulks geval dus zelf niets te betalen.

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.