Share on google

Vereffening-verdeling

Vereffening-verdeling

Indien U gescheiden bent of niet langer wettelijk samenwoont met Uw ex-partner zal er moeten worden overgegaan tot de vereffening-verdeling van het voormalige huwelijksstel respectievelijk de gemeenschappelijke goederen en de huisraad.
Ook wanneer U als erfgenaam wordt geroepen tot een nalatenschap is zulks het geval.

Ons kantoor heeft diverse zaken behandeld in deze materie en heeft diverse (beroeps)opleidingen hieromtrent gevolgd. Dit maakt dat wij, net zoals de Notaris, weten hoe de verdeling van Uw onverdeelde goederen dient te gebeuren.
Ons kantoor ziet erop toe dat U niet benadeeld wordt.

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.