Share on google

Home

justitiepaleis2

Mansius Advocaten

Een afspraak voor een eerste consultatie kunt U ofwel telefonisch inboeken, ofwel op éénvoudige wijze via de website.

Juridisch advies wordt echter niet verleend via de telefoon. Voor zover ter gelegenheid van een eerste consultatiegesprek wel juridisch advies wordt verleend, maar uiteindelijk geen dossier of procedure wordt opgestart, rekent het kantoor een standaard administratieve kost van € 50,00 (excl. btw) aan.

Consultaties kunnen eveneens via videoconferentie gebeuren (bv. zoom).

MANSIUS is een vennootschap, hetgeen impliceert dat Uw dossier wordt behandeld door een team in de plaats van één enkele advocaat. 

Dit geeft een meerwaarde tegenover andere samenwerkingsverbanden, dewelke doorgaans enkel gemeenschappelijk hebben dat zij zich op éénzelfde locatie bevinden of  dezelfde naam dragen.

Het kantoor is gelegen aan de rand van Brussel te MEISE, Liefdadigheidslaan 3. Dit is een makkelijk bereikbare locatie, waarbij U beschikt over voldoende parkeergelegenheid.